Umarła babcia Macarena ?
Najprawdopodobniej dostała zawału serca. Odeszła na pastwisku wśród swojego stada…
Nie cierpiała. 
Odeszła zostawiając w naszych sercach pustkę…dołączyła do swojej przyjaciółki Fregaty, która również odeszła w tym roku ?

Galopuj po zielonych pastwiskach…