02.06.22 miałyśmy okazję wziąć udział w Konwencie Włodarzy Powiatu Pszczyńskiego. Poruszyliśmy problem braku schroniska dla bezdomnych zwierząt w powiecie, choć czasu miałyśmy niewiele na przedstawienie naszego stanowiska w pełni, bo temat jest obszerny to i tak jesteśmy zadowolone z przebiegu rozmów z Wójtami i Burmistrzami.
Rozmowy w w/w kwestii będą kontynuowane, włodarze wyrazili zainteresowanie budową schroniska na tym terenie.
Tyle na dziś, więcej wkrótce