Dziękujemy kolejnej firmie, która nie potrafi być obojętna na los zwierząt!
To Ośrodek Pomocy Poszkodowanym: https://prawapacjenta.org/ – miło nam!
Przypominamy też o trwającej zbiórce karmy dla kotów, każda pomoc się przyda… :))