Umarła babcia Macarena 😥
Najprawdopodobniej dostała zawału serca. Odeszła na pastwisku wśród swojego stada…
Nie cierpiała. 
Odeszła zostawiając w naszych sercach pustkę…dołączyła do swojej przyjaciółki Fregaty, która również odeszła w tym roku 😥

Galopuj po zielonych pastwiskach…